Skip to main content

Guberača

Ova lokacija se nalazi iznad naselja Opine a do nje vodi makadamski put iz austrougarskog perioda koji povezuje kamene utvrde iz I svjetskog rata. Kontrolna tačka se nalazi na zidu utvrde Guberača kojoj se može pristupiti iz naselja Opine ili sa platoa Podveležja. Ova lokacija je idealna za brdski biciklizam a moguća je i pješačka tura.

 

Back to top