Nekropola Ravanjska vrata

Nekropola sa stećcima se nalazi na mjestu Ravanjska vrata - prostor širok oko 100 metara između brda Gradac (kraj Ravašnice ) i Gradine koja spaja Vukovsko i Ravanjsko polje.

Lokacija (Opština): Kupres
Ukupan broj stećaka: 78
Ploče: 30
Sanduci: 28
Sljemenjaci: 10
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa šostoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 33
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: Kolutovi i ukrasi i sa kosim cik-cak linijama, biljnih stilizacija koje uključuju ljiljane, lov i scene kružnog plesa, ruku sa mačem, štit sa mačem, dvije žene, muškarca sa konjem, savijene loze sa trolistom i zakrivljenim kružnim vijencem

Koordinate:
43°51'47.91"N
17°18'45.57"E

No entries found.
Nekropola Ravanjska vrata
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss