Nekropola Potkuk

Nekropola Potkuk se nalazi na relativno ravnom terenu na južnoj strani Kuka u podnožju brda koje je služilo kao kamenolom

Lokacija (Opština): Berkovici
Ukupan broj stećaka: 251
Ploče: 110
Sanduci: 110
Sljemenjaci: 1
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa postoljem: 4
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 45
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: krizevi, figure jelena, konja, lavova i ptica, scene lova jelena

Koordinate:
43° 6'35.86"N
18° 7'44.24"E

No entries found.
Nekropola Potkuk
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss