Nekropola Mramor

Bosanski HTML

Nekropola se nalazi u zaseoku Vrbica u blizini sela Čelebići, oko 20 km južno-istočno od Foče na nadmorskoj visini od 948 metara. Stećci se nalaze na brežuljku obraslom grabovim stablima

Lokacija (Opština): Foca
Ukupan broj stećaka: 238
Ploče: 116
Sanduci: 47
Sljemenjaci: -
Ploče sa postoljem: 1
Sanduci sa postoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 22
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: krizevi, polumjesec, mačevi, ruka, rozeta, motivi životinja i reljefni motivi ljudskih likova

Koordinate:
43°23'24.99"N
18°56'34.99"E

No entries found.
Nekropola Mramor
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss