Nekropola Maculje

Nekropola Maculje se nalazi 21 km udaljena od Novog Travnika na putu za Gornji Vakuf na visini od 998 metara. Zemljište na kojem se nalaze stećci omeđuje makadam na istočnoj strani, dijeleći nekropolu u dva dijela

Lokacija (Opština): Novi Travnik
Ukupan broj stećaka: 101
Ploče: 32
Sanduci: 52
Sljemenjaci: 11
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa šostoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: -
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: križevi, polumjesec

Koordinate:
44°3'1.30"N
17°40'30.73"E

Nekropola Maculje
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss