Nekropola Kalufi

Mjesto sa stećcima se nalazi na prostoru koje je smješteno na južnim padinama planine Crvanja, sjeverno od sela Krekovi. Nelropola Kalufi je naveća nekropola sa nadgrobnim spomenicima u BiH.

Lokacija (Opština): Nevesinje
Ukupan broj stećaka: 464
Ploče: 226
Sanduci: 83
Sljemenjaci: 3
Ploče sa postoljem: 2
Sanduci sa postoljem: 13
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: 1
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 44
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: mač, štit, roseta, polumjesec

Koordinate:
43°18'42.16"N
18°11'54.51"E

Nekropola Kalufi
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss