Nekropola Gvozno

Bosanski HTML

Gvozno je malo kraško polje na planini Treskavica, 11 km sjevero- zapadno od Kalinovika. Nekropola sa stećcima se nalazi na južnom dijelu planine Gradac, smještena na blago uzvišenom području, oko 300 m visine

Lokacija (Opština): Kalinovnik
Ukupan broj stećaka: 71
Ploče: 32
Sanduci: 35
Sljemenjaci: 3
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa postoljem: 1
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 14
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: Scene lova i igara

Koordinate:
43°33'27.60"N
18°26'18.30"E

Nekropola Gvozno
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss