Nekropola Grčka glavica

Biskup je selo blizu Glavatičeva, oko 30 km jugo-istočno od Konjica. Ostaci crkve i nekropole sa stećcima su smješteni na malom brežuljku poznatom kao Grčka glavica.

Lokacija (Opština): Konjic
Ukupan broj stećaka: 184
Ploče: -
Sanduci: -
Sljemenjaci: 1
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa šostoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 2
Broj stećaka sa natpisima: 1

Motivi na Stećcima: Napisati koji motivi na stećcima

Koordinate:
43°29'43.71"N
18° 7'30.23"E

Nekropola Grčka glavica
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss