Nekropola Dugo Polje

Blidinje je krški plato koji se pruža sjevero istočno/ jugozapadno između planina Čvrsnice, Muharice i Vrana. Dugo polje gdje je nekropola sa stećcima smještena leži u podnožju planine Vran između jezera Blidinje i Hrbin

Lokacija (Opština): Jablanica
Ukupan broj stećaka: 150
Ploče: 72
Sanduci: 59
Sljemenjaci: 1
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa postoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: 4
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: 19
Broj ukrašenih stećaka: 32
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: rosete, krizevi, polumjesec, stit i mac, mac

Koordinate:
43°40'4.68"N
17°32'40.61"E

Nekropola Dugo Polje
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss