Nekropola Dolovi

Nekropola je smještena 1.5 km od ulaska u selo Umoljani i Dolovi , u prirodnom okruženju na platou Bjelašnice. Nalazi se u trokutu visokih planina: Bjelašnica, Treskavica i Visočica

Lokacija (Opština): Umoljani
Ukupan broj stećaka: 53
Ploče: 6
Sanduci: 37
Sljemenjaci: 5
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa šostoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 14
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: kriz, stit, mac, krug, scene igara

Koordinate:
43°39'18.50"N
18°14'13.24"E

No entries found.
Nekropola Dolovi
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss