Nekropola Čengić bara

Nekropola Čengića Bara je smještena e na blagoj uzvisini u središtu doline krške ravnice na nadmorskoj visini od 1370 metara Nalazi se oko 11 km jugo-zapadno od Kalinovika.

Lokacija (Opština): Kalinovnik
Ukupan broj stećaka: 54
Ploče: 22
Sanduci: 22
Sljemenjaci: 2
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa postoljem: 7
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 19
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: štit i mač, ptice, jeleni, scene lova jelena, scene igara i turnira

Koordinate:
43°25'14.83"N
18°24'7.24"E

Nekropola Čengić bara
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss