Nekropola Borak

Nekropola je smještena u zapadnom dijelu općine Rogatica, iznad sela Burati, u blizini srednjevjekovnog komunikacijskog puta koji je vodio od Dubrovnika do Srebrenice.

Lokacija (Opština): Rogatica
Ukupan broj stećaka: 213
Ploče: 1
Sanduci: 61
Sljemenjaci: 3
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa postoljem: 14
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 5
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: Dvostruka spirala, polu-sfera, križ, polumjesec, rozeta, ljiljan, ruka s mačem, scene lova, pas, jelen i medvjed

Koordinate:
43°50'13.00"N
18°53'4.05"E

No entries found.
Nekropola Borak
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss