Nekropola Boljuni

Nekropola sa stećcima je smješetan u zaseoku Boljuni, 15 km jugo zapadno od Stoca. Nalazi se na ravnici između seoskih kuća, Raspoređena je u dvije grupe od oko 400 m udaljenosti

Lokacija (Opština): Stolac
Ukupan broj stećaka: 260
Ploče: 82
Sanduci: 176
Sljemenjaci: 12
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa šostoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: 4
Broj ukrašenih stećaka: 92
Broj stećaka sa natpisima: 19

Motivi na Stećcima: stitovi sa macevima, rosete, polumjesec, kriz, zivotinje, zena drzi dijete, scene igara

Koordinate:
43° 1'40.38" N
17°52'29.36"E

Nekropola Boljuni
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss