Nekropola Bijača

Nekropola sa stećcima se nalazi blizu sela Donja Bijaća pored ceste Ljubuški. Vid.1931 dio nekropole je prekriven cestom.

Lokacija (Opština): Ljubuški
Ukupan broj stećaka: 33
Ploče: 14
Sanduci: 20
Sljemenjaci: 1
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa šostoljem: -
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 17
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: kriz, polumjesec, roseta, zvijezda i sunce, stit, scene igara, ljudski likovi, scene lova

Koordinate:
43°07'44.9"N
17°35'3.77"E

Nekropola Bijača
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss