Nekropola Bečani

Bosanski HTML

Nekropole pod nazivom Ispod stijene (pod stijenu) i Pola stijene (Pola stijena) se nalaze u selu Bečani, na području Brajinca područ što je oko tri kilometra sjeverozapadno od središta općine Šekovići.

Lokacija (Opština): Sekovici
Ukupan broj stećaka: 172
Ploče: 26
Sanduci: 11
Sljemenjaci: 35
Ploče sa postoljem: -
Sanduci sa postoljem: 2
Duboki sanduci: -
Sljemenjaci sa postoljem: -
Duboki sanduci sa postoljem: -
Križevi: -
Broj ukrašenih stećaka: 7
Broj stećaka sa natpisima: -

Motivi na Stećcima: polumjesec, mac

Koordinate:
44°19'40.09"N
18°50'41.78"E

Nekropola Bečani
 

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss