Biking and Heritage Maps

Historijska i kulturoloska pozadina:

Stećci su srednjevjekovni kameni nadgrobni spomenici karakteristicni za skoro cijelo područje današnje Bosne i Hercegovine i pojedine dijelove susjednih zemalja. Prema svojoj formi mogu se podjeliti u nekoliko glavnih tipova: place, sanduci, sljemenjaci i križevi. 

Umjetnički izgled stećaka ogleda se u formi i dekoraciji.

Ovi nadgrobni spomenici svjedoče o srednjevjekovnoj kulturi jugoistočne Evrope koja se razvijala u jedinstvenom historijskom kontekstu. 

U 2016. godini uvršteni su na UNESCO listu svjetske baštine, uz odabranih 28 lokacija sa 4.100 stećaka (od ukupno 70.000 stecaka na 3.300 lokacija) na teritoriji četiri države: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. 
Historical and cultural background: 

Stećci are medieval monolithic stone monuments (tombstones) found on almost all the territory of the present Bosnia and Herzegovina, and some parts of neighboring countries. According to the forms in which they were made, they are divided into several main types: slabs, chests, gabled roof tombstones, pillars and crosses. The artistic design of ste6ci is reflected in form and decoration or reliefs. 

Stećci represent an extraordinary testimony of medieval culture of the European southeast that developed in a unique historical context. 

In 2016 they were included in the UNESCO world heritage list, with the selection of 4 100 ste6ci at 28 locations (out of total of 70 000 ste6ci at 3 300 sites) on the territory of four states: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia. 
 Biking and Heritage Maps
 
Projekat je fokusiran na podsticanje mladih ljudi da zajedno poduzmu korake na samozapošljavanju pružanjem mentoringa i kreiranjem partnerstava. Krajnji cilj projekta jeste razvijanje zajedničkih start-up biznisa ili udruženja koja će raditi u oblasti avanturističkog turizma.
 • Adresa i kontakt informacije:
  BHTours
  Tekija 73A
  88104 Mostar
 • Telefon:
  036 / xxx xxx
 • Email:
  info@bhtours.info

 Facebook Fun Page  Facebook Grupa  Rss